Upcyclen

Upcyclen is een vorm van recycling waarbij het product wordt verwerkt tot één of meerdere nieuwe producten. Het uitgangspunt bij upcyclen is dat de kwaliteit van de producten niet omlaag gaat, maar zelfs nog beter wordt. De producten worden op een zodanige manier hergebruikt dat ze meer waarde krijgen. Een oud, onbruikbaar product kan worden omgetoverd tot iets nieuws. Indien dit nieuwe product goed bruikbaar is en meer waarde heeft dan daarvoor, spreken we van upcycling. Denk aan afval dat normaal bij het afval zou worden gezet waar nog iets nieuws van gemaakt kan worden.

Bij upcycling wordt dus niet enkel de grondstof van een product opnieuw gebruikt (zoals bij recycling), maar het product in zijn geheel.